Terapie Stosowane w Przypadku Chorób
Nowotworowych,Miażdżycy,Cukrzycy,Boreliozy
Pro Health Clinic

CHOROBY NOWOTWOROWE

Umieralność z powodu nowotworów ciągle wzrasta. Pomimo licznych badań i postępów technicznych nadal zdajemy się być bezsilni wobec raka. A co jeśli lek na tę śmiertelną chorobę został już dawno odkryty i jest dostępny każdemu, tanim kosztem, po prostu w przyrodzie? Liczba nowotworów złośliwych w Polsce stale rośnie. Jak podaje Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie, w 1963 roku zmarło z tej przyczyny 34 500 osób. W 2001 roku już 86 443 (dane szacunkowe)      Więcej przypadków zachorowań rozpoznaje się u mężczyzn. Prognozy epidemiologiczne zdają się wskazywać kolejny wzrost zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce.                                                                                           Problem ten może zwłaszcza dotyczyć osób powyżej 65. roku życia.
PRZYCZYNY
Co tak naprawdę powoduje raka? Nie istnieje jedna odpowiedź na to pytanie. Naukowcy wymieniają m.in.: stres, palenie papierosów, nadmierną ilość alkoholu, toksyczne dodatki w żywności, zbyt intensywne opalanie.Chodzi przede wszystkim o zły styl życia. Brak ruchu, brak snu, niedojadanie lub przejadanie, przepracowywanie się zarówno fizyczne, jak i umysłowe.                       To wszystko osłabia nasze zdrowie, pojawiają się pierwsze choroby,które później mogą przekształcić się w złośliwe nowotwory.
Niestety, ogólna kondycja zdrowotna ludzi jest słaba. A przecież bardzo dużo mówi się o konieczności poprawy jakości życia, prowadzonych jest dużo programów edukacyjnych w tym zakresie. Jednak bardzo powoli dociera do naszej świadomości sposób, w jaki powinniśmy postępować.
Nie czytamy etykiet zakupionych produktów, dużo rzeczy robimy szybko, niekoniecznie patrząc na jakość, ciągle się spieszymy, mamy bardzo dużo na głowie, a o braku ruchu nie warto nawet wspominać.
Takie złe nawyki prowadzą do utraty cennych witamin w naszym organizmie. Istnieje teoria, że właśnie brak jednej z nich witaminy B17 oraz grasicy odpowiadającej za nasz układ immonologiczny jest główną przyczyną nowotworów.                                   “Efektem ubocznym” skorzystania z dobrodziejstw medycyny niekonwencjonalnej jest w wielu przypadkach powrót do zdrowia oraz świadomość, co robić, a co omijać szerokim łukiem, aby nie tylko być zdrowym, lecz również pełnym energii, witalności i pogody ducha. I nie jest to wiedza dostępna jedynie wybranym! Mnóstwo ludzi “cudem” odzyskało zdrowie (i to nawet w przypadku raka), zmieniając sposób odżywiania, stosując terapię witaminową, terapię odpowiednimi kwasami tłuszczowymi lub korzystając z innych naturalnych metod. Jednym z takich sposobów jest tymoterapia oraz terapia metaboliczna witaminą B17.
NOWOTWÓR
Nowotwór- grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów.
Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona
.
Komórka nowotworowa jest niezależna od homeostazy ustrojowej i wykazuje:
Niekontrolowany wzrost i rozmnażanie
Zahamowanie obumierania                                                                                                                                               Nieprawidłowe różnicowanie i dojrzewanie
ETAPY ONKOGENEZY
Powstanie komórki macierzystej nowotworu – przemiana pojedynczej komórki prawidłowej w nowotworową.
Rozwój klonu nowotworowego – komórka macierzysta dzieląc się tworzy zespół proliferujących komórek potomnych.
Wytworzenie guza – klon nowotworowy się rozrasta i „wymusza” zaopatrzenie w naczynia i tkankę podporową.
Przerzutowanie – guz nowotworowy nabywa zdolności do dawania przerzutów.                                                                         Wpływ ogólnoustrojowy – guz pierwotny i/lub guzy przerzutowe (wtórne) oddziałują na organizm uszkadzając ważne dla życia narządy oraz powodując wyniszczenie nowotworowe (kacheksja).